Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

255 ada, 6 parsel Eski Buzhane Binası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
255 ada, 6 parsel Eski Buzhane Binası
Envanter No
39-01-870
Yapı Türü
Yapım Tarihi
19. yy 'ın 2. yarısı
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı
Genel Tanım
İki kattan oluşan yapı eskiden Belediye Buz Fabrikası olarak kullanılmıştır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Buzhane
Sokak
İstiklal Caddesi
Ada
255
Pafta
6
Parsel
6
Yüzölçümü
2592
Nitelik
Buz Fabrikası
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş-Tuğla
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı duvarları tuğla hatıllı, moloz taş örgülüdür. Alt kademe kapı ve pencereleri tuğla örgülü basık kemerli olup, üst kademe pencereleri tuğla söveli dairesel pencerelerdir. Kat silmesi ve saçak silmesi sıvalı profillidir. L planlı yapının bir kolu beşik çatılı, diğer kolu kırma çatılı olup üzerileri alaturka kiremit kaplıdır. İç mekana betonarme asma kat ilave edilmiştir. Eskiden sinema olarak kullanılmış olan yapının asma katı amfi şeklindedir. Asma katın üst tarafında beden duvarları daha incede
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Belediye Buz Fabrikası
Bugünkü Kullanım
Restoran
Önerilen Kullanım
Restoran
Sahibi
Kırklareli Belediyesi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Kırklareli Belediyesi
Yapılan Onarımlar
Son yapılan restorasyon çalışmasında yapının kullanımı değişmiş, restoran olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Bu işlev değişikliği sonucu yapıya ek mekanlar ilave edilmiştir.
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılan yapı yakın zamanda restorasyon çalışması geçirmiş olup, bakımlı bir haldedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
18.03.1999-5256
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar