Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Askeri Yapı (0189 no'lu yapı)

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Askeri Yapı (0189 no'lu yapı)
Envanter No
39-01-871-02
Yapı Türü
Yapım Tarihi
19. yy.
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı Dönemi
Genel Tanım
Mahmut Şevket Paşa Kışlası içerisinde yer alan yapı üç katlıdır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki
Taş Oluk
Sokak
Pınarhisar Yolu
Ada
506
Pafta
Parsel
96 (eski )84
Yüzölçümü
635373
Nitelik
Askeri Kışla
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
3
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Mahmut Şevket Paşa Kışlası içerisinde yer alan ve Milli Savunma Bakanlığının (Çorlu İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının) belgelerinde 0189 bina no ile numaralandırılan yapı 3 katlı, kırma çatılı, üzeri marsilya kiremit kaplı olup, pencereleri dikdörtgen formdadır. Yapıda önde ve arkada olmak üzere 2 giriş bulunmaktadır. Yapının kapı ve pencereleri kemerli olup, kenarlarında söveler yer alır. Kapı kemerinin kilit taşı dışa taşkındır. Giriş merdivenlidir. Yapının köşeleri keskin bir hatla belirginleştirilmiş ve düzgün kesme taşlarla hareketlilik sağlanmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Askeri Yapı
Bugünkü Kullanım
Askeri Yapı
Önerilen Kullanım
Askeri Yapı
Sahibi
Hazine
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Milli Savunma Bakanlığı
Yapılan Onarımlar
Yapının zaman içerisinde çeşitli tadilatlar geçirmiş olduğu görülmektedir. Yapının arka cephesinde mekan kazanmak için ekleme bölüm yapılmıştır. Pencere ve kapılar sonradan PVC malzeme ile değiştirilmiştir.
Gözlemler
Günümüzde kullanılan yapı bakımlıdır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
19.09.2013-1234
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
29.01.2020-6606 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar