Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Şükrüpaşa Mağara Manastırı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Şükrüpaşa Mağara Manastırı
Envanter No
39-01-291
Yapı Türü
Dini
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım
Köyün 1,3km kuzeydoğusunda orman içerisinde bulunan, manastır olarak kullanılmış doğal mağara oluşumu.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Şükrüpaşa Köyü
Belde
Mevki
Muhtelif
Sokak
Ada
101
Pafta
Parsel
792
Yüzölçümü
16560492,93
Nitelik
Mutludere Devlet Ormanı
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Kilisenin ana mekanını oluşturan kısım, üç tarafı doğal kaya ile çevrili üzeri açıktır. Yaklaşık 7mt ye 15mt ebatlarındadır. Bu kısmın önününde bir duvar bulunduğu ve üzerinin kiremit kaplı ahşap bir çatı ile örtülü olduğu söylenmektedir. Çatıyı oluşturan kiriş izleri doğal kaya duvarda görülebilmektedir. Güney kısımdan bir yan mekan şeklinde doğal bir mağaraya girilmektedir. Mağaranın içi su doludur, duvarlarında niş şeklinde oyuklar görülmektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
FENA
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Kilise
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar