Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Erikler Çayırlı Yolu (Kapaklıkaya) Dolmeni

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Erikler Çayırlı Yolu (Kapaklıkaya) Dolmeni
Envanter No
39-01-455
Yapı Türü
Dolmen
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
M.Ö.1200-800
Genel Tanım
Dolmen kelimesi Keltçe olup, “Tolmen” taş masa anlamına gelmektedir. Dolmenler arkeoloji literatüründe megalitik anıtlar olarak geçmektedir. Dolmenlerin büyük çoğunluğu, dört ya da daha fazla kaya levhadan yapılmış, bu levhalardan daha büyük bir kaya levha ile de üstleri kapatılmış basit dikdörtgen kutulardır. Hepsinin üstü yapıldıkları dönemde toprak tümülüslerle kapatılmıştır. Doğu Trakya dolmenlerinin son Tunç Çağı bitimi ile İlk Demir Çağı başlarına tarihlendiği, ancak bunlardan bazılarının kullanımının M.Ö.VIII-VII. yüzyıllara kadar sürdüğü şeklindedir. Plan özellikleri bakımından Doğu Trakya dolmenleri tek odalı ve iki odalı olmak üzere iki ana guruba ayrılmaktadır. Her iki gurubunda önünde dromos şeklinde bir giriş bölümü bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Erikler Köyü
Belde
Mevki
Taşlık
Sokak
Ada
158
Pafta
Parsel
36
Yüzölçümü
468400
Nitelik
Orman
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Dolmenin iç kısmı defineciler tarafından kazılmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
FENA
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Dolmen
Bugünkü Kullanım
Dolmen
Önerilen Kullanım
Dolmen
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Erikler Köy Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Köyün 4,3km kuzeybatısında bulunmaktadır. İki odalıdır. Mera alanında bulunan dolmenin dramos bölümü, güney taşı ve kuzeydoğu tarafında bir taş eksiktir. İki bölümlü mezar odasının bölümleri ayıran orta taşında ruh deliği bulunmaktadır. İki oda üzeri iki ayrı taş ile kapatılmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
04.04.1991/855
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10/05/2016-3200
Yayın Dizini
Hazırlayanlar