Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kapaklı Kapakbaba Dolmeni

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kapaklı Kapakbaba Dolmeni
Envanter No
39-01-293
Yapı Türü
Dolmen
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
M.Ö.1200-800
Genel Tanım
Dolmen kelimesi Keltçe olup, “Tolmen” taş masa anlamına gelmektedir. Dolmenler arkeoloji literatüründe megalitik anıtlar olarak geçmektedir. Dolmenlerin büyük çoğunluğu, dört ya da daha fazla kaya levhadan yapılmış, bu levhalardan daha büyük bir kaya levha ile de üstleri kapatılmış basit dikdörtgen kutulardır. Hepsinin üstü yapıldıkları dönemde toprak tümülüslerle kapatılmıştır. Doğu Trakya dolmenlerinin son Tunç Çağı bitimi ile İlk Demir Çağı başlarına tarihlendiği, ancak bunlardan bazılarının kullanımının M.Ö.VIII-VII. yüzyıllara kadar sürdüğü şeklindedir. Plan özellikleri bakımından Doğu Trakya dolmenleri tek odalı ve iki odalı olmak üzere iki ana guruba ayrılmaktadır. Her iki gurubunda önünde dromos şeklinde bir giriş bölümü bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Kapaklı Köyü
Belde
Mevki
Köy Civarı / Köy Civarı
Sokak
Ada
112
Pafta
Parsel
62-77
Yüzölçümü
402.9 / 5263.57
Nitelik
Dolmen Ve Bahçesi / Tarla
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
İç kısmında kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Defineciler tarafından tahrip edilmiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
FENA
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Dolmen
Bugünkü Kullanım
Dolmen
Önerilen Kullanım
Dolmen
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Kapaklı Köy Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Köy meydanından 300mt kuzeyde, çalılıklarla kaplı mera alanında bulunmaktadır. Tek odalıdır. Dramos taşları bulunmamakta ve ön taşı devrilmiş durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
04.04.1991/855 - 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
04.04.1991/855
Yayın Dizini
Hazırlayanlar