Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Geçitağzı Alayçeşme Dolmeni

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Geçitağzı Alayçeşme Dolmeni
Envanter No
39-01-275
Yapı Türü
Dolmen
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
M.Ö.1200-800
Genel Tanım
Dolmen kelimesi Keltçe olup, “Tolmen” taş masa anlamına gelmektedir. Dolmenler arkeoloji literatüründe megalitik anıtlar olarak geçmektedir. Dolmenlerin büyük çoğunluğu, dört ya da daha fazla kaya levhadan yapılmış, bu levhalardan daha büyük bir kaya levha ile de üstleri kapatılmış basit dikdörtgen kutulardır. Hepsinin üstü yapıldıkları dönemde toprak tümülüslerle kapatılmıştır. Doğu Trakya dolmenlerinin son Tunç Çağı bitimi ile İlk Demir Çağı başlarına tarihlendiği, ancak bunlardan bazılarının kullanımının M.Ö.VIII-VII. yüzyıllara kadar sürdüğü şeklindedir. Plan özellikleri bakımından Doğu Trakya dolmenleri tek odalı ve iki odalı olmak üzere iki ana guruba ayrılmaktadır. Her iki gurubunda önünde dromos şeklinde bir giriş bölümü bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Geçitağzı Köyü
Belde
Mevki
Haytanın Bayırı
Sokak
Ada
107
Pafta
Parsel
95
Yüzölçümü
14990191,93
Nitelik
Orman
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Taş
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Yan taşlar kısmen görülebilmekte, üst taşları, dramosu, bulunmamaktadır. Muhtemelen tek odalı dolmen.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Dolmen
Bugünkü Kullanım
Dolmen
Önerilen Kullanım
Dolmen
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Geçitağzı Köy Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Köyün 1,7km doğusunda, orman alanında bulunmaktadır. Tahrip edilmiştir. Üst taşları bulunmamaktadır. Yan taşlar da kısmen görülebilmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar