Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Geçitağzı Kapakkaya Dolmeni

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Geçitağzı Kapakkaya Dolmeni
Envanter No
39-01-269
Yapı Türü
Dolmen
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
M.Ö.1200-800
Genel Tanım
Dolmen kelimesi Keltçe olup, “Tolmen” taş masa anlamına gelmektedir. Dolmenler arkeoloji literatüründe megalitik anıtlar olarak geçmektedir. Dolmenlerin büyük çoğunluğu, dört ya da daha fazla kaya levhadan yapılmış, bu levhalardan daha büyük bir kaya levha ile de üstleri kapatılmış basit dikdörtgen kutulardır. Hepsinin üstü yapıldıkları dönemde toprak tümülüslerle kapatılmıştır. Doğu Trakya dolmenlerinin son Tunç Çağı bitimi ile İlk Demir Çağı başlarına tarihlendiği, ancak bunlardan bazılarının kullanımının M.Ö.VIII-VII. yüzyıllara kadar sürdüğü şeklindedir. Plan özellikleri bakımından Doğu Trakya dolmenleri tek odalı ve iki odalı olmak üzere iki ana guruba ayrılmaktadır. Her iki gurubunda önünde dromos şeklinde bir giriş bölümü bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Geçitağzı Köyü
Belde
Mevki
Kapakkaya (Kulübeler)
Sokak
Ada
112
Pafta
Parsel
6
Yüzölçümü
152643,81
Nitelik
Orman
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
İçinde kaçak kazı yapılmıştır. Devrilmiş olan dramos taşının üzerinde mezardan çıkmış olduğu düşünülen kemikler bulunmaktadır. Güneye bakan taşta bulunan ruh deliği kare formludur.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Dolmen
Bugünkü Kullanım
Dolmen
Önerilen Kullanım
Dolmen
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Geçitağzı Köy Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Köyün 3,8km güneybatısında, mera alanında bulunmaktadır. Tek odalıdır. Dramos kısmında tek taş hariç diğer taşları yerindedir.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar