Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi
Envanter No
39-05-706
Yapı Türü
Dini
Yapım Tarihi
1569-1570
Yaptıran
Sokullu Mehmet Paşa
Yapan
Mimar Sinan
Vakfiye
Sokullu Vakfı
Kitabe
Var
Mimari Çağı
Osmanlı
Genel Tanım
Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan külliye, cami, medrese, kütüphane, türbe, sıbyan mektebi, çarşı, hamam ve kervansaraydan oluşmaktadır.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Kocasinan Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
İstasyon Caddesi
Ada
311
Pafta
Parsel
35
Yüzölçümü
6960,69
Nitelik
Bahçeli Kargir Kubbeli Cami Ve Müştemilatı
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Sokullu Külliyesinde yapılar yanlara kemerlerle açılan merkezi bir kubbe etrafında toplanmışlardır. Kervansatay, Cami ve kütüphane aynı hat üzerinde konumlanmışlardır. Kervansaray ile cami arasında kemerli dükkanlı çarşı yer almaktadır. Kervansaray kapısı ile cami kapısı üzerinde büyük ve üzeri kurşunla kaplı bir kubbe bulunmaktadır. Külliyenin cephe girişi bu merkezi kubbe altındadır. Büyük kubbenin güney kemerinden camiye, kuzey kemerinden kervansaraya girilmektedir. Kervansaray günümüzde yıkık durumdadır. Büyük kubbeden girilen sağ ve solda da girişi olan cami avlusunda, cami ana giriş kapısı karşısındaki cephe ile yanlarda bağlantılı diğer iki cephe boyunca medrese odaları bulunmaktadır. Cami avlusunun orta yerinde gösterişli bir şadırvan bulunmaktadır. Sekiz dikme üzerine oturan sekizgen şadırvanın geniş kıvrımlı saçakları bulunmaktadır. Cami girişinin sağında bahçede türbe bulunmaktadır. Caminin kıble tarafında arka avlunun sonunda da sıbyan mektebi bulunmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Külliye
Bugünkü Kullanım
Külliye
Önerilen Kullanım
Külliye
Sahibi
Sokullu Vakfı
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Sokullu Vakfı
Yapılan Onarımlar
Cami minaresi depremler ve Bulgar işgali sırasında zarar görmüş ve yıkılmış. 1932 yılında yeniden yapılmıştır.
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler
Kervansaray büyük ölçüde yok olmuş, diğer kısımlar iyi bir şekilde korunarak günümüze ulaşmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.09.1991-949
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Medrese Rölöve 15/05/2014 tarih ve 1727 sayılı karar Rölöve Detay Paftası Kararı 05/02/2015tarih ve 2178 sayılı karar Subyan Mektebi Rölöve Kararı 05/02/2015 tarih ve 2179 sayılı,restitüsyon kararı 14/07/2015 tarih ve 2496 sayılı,camii ve şadırvan 27/11/2012 tarih ve 709 sayılı, 28/11/2013 tarih ve 1331 sayılı rölöve projesi kararı, 01/03/2016 tarih ve 3031 sayılı karar ile restitüsyon projesi
Yayın Dizini
Hazırlayanlar