Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Akçaköy Eski Camii

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Akçaköy Eski Camii
Envanter No
39-05-689
Yapı Türü
Dini
Yapım Tarihi
1930' lar ?
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Yok
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Köy içinde yer alan cami dikdörtgen planlı bir yapıdır.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Akçaköy Köyü
Belde
Mevki
Köy İçi
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1
Malzeme
Tuğla
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Köy içinde yer alan cami dikdörtgen planlı yaklaşık 8x12 metre boyutlarındadır. Yapının duvarları tuğla örgülü, çatısı ahşap konstrüksiyon olup, pencereleri kemerlidir. Son cemaat mahali tuğla kemerli revak şeklinde düzenlenmiş olup, revak kemerlerinde ahşap gergiler yer alır. Ahşap konstrüksiyonlu kadınlar mahfilinin kuzeybatı duvarında kalem işi hat görülmektedir. Günümüzde minaresi mevcut değildir. Yapının güneybatı duvarında, kadınlar mahfilinin ahşap merdiveninin altında dış taraftan kapatılmış minare geçişi yer almaktadır. Çatısı kırma çatı olup, üzeri marsilya kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
FENA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Cami
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Cami
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Akçaköy Köy Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Yapı girişinin solunda yer alan revak kapatılarak imam odası olarak düzenlenmiştir. Yapının pencere doğramaları yok olmuş, tavan kaplamaları dökülmüştür. Minaresi günümüzde mevcut olmayan yapının, minare geçişi dışarıdan kapatılmıştır. Avlusunda YSE çeşmesi bulunmaktadır. Çeşmenin yalak kısmında atıl olarak duran, parçalanmış Osmanlı dönemi mezar taşı bulunmaktadır. Günümüzde kullanılmayan cami bakımsız ve harap bir durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar