Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Ertuğrul Eski Okul Binası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Ertuğrul Eski Okul Binası
Envanter No
39-05-674
Yapı Türü
Eğitim
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Tek katlı eski okul binası
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Ertuğrul Köyü
Belde
Mevki
Köy İçi
Sokak
Ada
Pafta
E19d-21a
Parsel
1728
Yüzölçümü
1610
Nitelik
Okul Ve Bahçesi
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 1
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Bina dikdörtgen planlı, zemin kat ve bodrum kattan oluşmaktadır. Girişi kuzeybatı cephesindendir. Girişin önünde iki kollu 6 taş basamak ile çıkılan bir merdiven bulunmaktadır. Çatı, merdiven sahanlığının üzerini kapatacak şekilde, iki ahşap dikmeye oturan saçak şeklindedir. Uzun cephelerde dörder, kısa cephelerde ikişer dikdörtgen penceresi bulunmaktadır. Kuzeydoğu cephesinde bodrum giriş kapısı bulunmaktadır. Duvarları bodrum katta moloz taş, zemin katta tuğladır. Cepheleri sıvalı, pencere kenarlarında sıva işi söveler ve pencere altlarında yine sıva işi motifler bulunmaktadır. Bodrum kat pencereleri basık tuğla kemerlidir. Giriş kapısı iki kanatlı tablalı, pencere doğramaları ahşap ve kanatlıdır. Zemin kat döşemesi ahşap kirişler ile oluşturulmuş, ahşap kaplıdır. Tavanlar da aynı şekilde ahşap kaplıdır. Çatısı kırma üzeri marsilya kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
YOK
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Okul
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor/Restore ediliyor.
Önerilen Kullanım
Müze/Kültür Evi
Sahibi
Köy tüzel kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Köy muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 2013 yılı Avrupa Birliği Ipa Sınırötesi İşbirliği kapsamında uygulanmakta olan "Ortak Kimlik Ortak Tarih" isimli proje çerçevesinde yapının restorasyonu gerçekleştirilmektedir.
Gözlemler
Köy içinde bulunan eski okul binası kullanılmamakta ve harap durumdadır. Restorasyon projeleri hazırlanmış ve onaylanmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
28.09.1994/2026
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar