Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yeşilpınar Eski Camii

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yeşilpınar Eski Camii
Envanter No
39-06-610
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Köy içinde dikdörtgen planlı kırma çatılı cami
KONUM
İlçe
Pehlivanköy
Mahalle Köy
Yeşilpınar Köyü
Belde
Mevki
Köyiçi
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
989
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Köy içinde bulunan cami dikdörtgen planlı yaklaşık 10x15 m ölçülerindedir. Girişi kuzeybatı cephesindendir. Güneybatı cephesine bitişik minaresi bulunmaktadır. Girişte iki katlı son cemaat mahali bulunmaktadır. Alt katta ortada harime giden bir koridor sağda ve solda iki oda, üst katında ise üç oda bulunmaktadır. Döşeme ve iç duvarları ahşap karkas olan son cemaat bölümünün alt katı hoca odası, üst katı ise lojman olarak kullanılmıştır. Üst kata çıkış dışarıdan minarenin solundan, taş bir merdiven ile sağlanmaktadır. Harim bölümünde ahşap karkas bir kadınlar mahfili bulunmakta, minare çıkışı mahfilin üst katındandır. Mihrabı sade, sıvalı, tavanları ahşap kaplı, iç mekan duvarları sıvalı, dökülen badanaların altında hat ve kalemişleri görünmektedir. Duvarları tuğla hatıllı moloz taştır. Minare kaidesi saçak altına kadar yükselmekte ve moloztaş ile örülmüştür. Minare gövdesi tuğla, üzeri sıvalı, şerefesi ve korkulukları taş, peteği ve külahı da tuğla üzeri sıvalıdır. Son cemaat ve kadınlar mahfilinin olduğu kısımda iki kademe basık kemerli pencereler, harim kısmında ise tek kademe daha yüksek sivri kemerli pencereler bulunmaktadır. Cepheleri sıvalı, pencere kenarları taş sövelidir, pencere kemerlerinin kilit taşları çıkıntılıdır. Duvar köşeleri de taş çıkıntılıdır. İki katlı son cemaat mahali cephesinde taş kat silmesi bulunmakta, saçak altında üzeri sıvanmış bir silme bulunmaktadır. Çatısı kırma, marsilya kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Cami
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Cami
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yeşilpınar Köy Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Marsilya kiremit olan çatı kaplaması değiştirilmiştir. Bunun dışında ek veya müdahale gözlenmiyor.
Gözlemler
Köyde yeni cami yapıldığı için kullanılmamakta ve harap durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2837 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar