Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kuştepe Köyü Camii

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kuştepe Köyü Camii
Envanter No
39-06-608
Yapı Türü
Dini
Yapım Tarihi
Hicri 1320
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı
Genel Tanım
Köy içinde dikdörtgen planlı kırma çatılı cami
KONUM
İlçe
Pehlivanköy
Mahalle Köy
Kuştepe Köyü
Belde
Mevki
Köyiçi
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
1275
Yüzölçümü
758
Nitelik
Cami
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Köy merkezinde bulunan cami dikdörtgen planlı yaklaşık 10x15 m ölçülerindedir. Girişi kuzeybatı cephesindendir. Güneybatı cephesine bitişik minaresi bulunmaktadır. Girişte iki katlı son cemaat mahali bulunmaktadır. Üst kat hoca odası olarak kullanılmaktadır. Duvarları muhtemelen tuğla yığmadır. Son cemaat ve kadınlar mahfilinin olduğu kısımda iki kademe basık kemerli pencereler, harim kısmında ise tek kademe daha yüksek sivri kemerli pencereler bulunmaktadır. Cepheleri sıvalı, pencere kenarları taş sövelidir, pencere kemerlerinin kilit taşları çıkıntılıdır. Duvar köşeleri de taş çıkıntılıdır. İki katlı son cemaat mahali cephesinde taş kat silmesi bulunmakta, saçak altında üzeri sıvanmış bir silme bulunmaktadır. Çatısı kırma, eternit kaplıdır. Minarenin üzerinde bulunan 2013 yılında yapılmış onarım kitabesinde yapım tarihi olarak hicri 1320 tarihi yazılıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Cami
Bugünkü Kullanım
Cami
Önerilen Kullanım
Cami
Sahibi
Kuştepe Köyü Tüzel Kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Kuştepe Köyü Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Kapıse demir ve pencere doğramaları pvc ve alüminyum olarak değiştirilmiş. Minaresi betonarme olarak 1959 yılında yapılmıştır. Kadınlar mahfili ve son cemaat kısmı betonarme olarak yenilenmiştir.
Gözlemler
Köy içerisinde bulunan cami bakımlı ve iyi durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.09.1991-949
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar