Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Pehlivanköy Merkez Camii

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Pehlivanköy Merkez Camii
Envanter No
39-06-607
Yapı Türü
Dini
Yapım Tarihi
Hicri 1319
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Var
Mimari Çağı
Osmanlı
Genel Tanım
Dikdörtgen planlı, kırma çatılı cami
KONUM
İlçe
Pehlivanköy
Mahalle Köy
Ergene Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Cumhuriyet Caddesi
Ada
43
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
1150
Nitelik
Avlulu Kargir Cami
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
İlçe merkezinde bulunan cami dikdörtgen planlı yaklaşık 13x22 m ölçülerindedir. Girişi kuzeybatı cephesindendir. Güneybatı cephesine bitişik minaresi bulunmaktadır. Girişte iki katlı son cemaat mahali bulunmaktadır. Üst kat hoca odası olarak kullanılmaktadır. İkinci kata çıkış, dışarıdan minare yanındaki merdiven ile sağlanmaktadır. Duvarları muhtemelen tuğla yığmadır. Son cemaat ve kadınlar mahfilinin olduğu kısımda iki kademe basık kemerli pencereler, harim kısmında ise tek kademe daha yüksek sivri kemerli pencereler bulunmaktadır. Cepheleri sıvalı, pencere kenarları taş sövelidir, pencere kemerlerinin kilit taşları çıkıntılıdır. Duvar köşeleri de taş çıkıntılıdır. İki katlı son cemaat mahali cephesinde taş kat silmesi bulunmakta, saçak altında da profilli sıva ili bir silme bulunmaktadır. Çatısı kırma, marsilya kiremit kaplıdır. Giriş kapısının üzerinde mermer kitabesi bulunmakta, kitabede 1319 tarihi okunmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Cami
Bugünkü Kullanım
Cami
Önerilen Kullanım
Cami
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Kapı ve pencere doğramaları alüminyum ve pvc olarak değiştirilmiş. Minaresi betonarme olarak 1967 yılında yapılmıştır. Kadınlar mahfili ve son cemaat kısmı betonarme olarak yenilenmiştir.
Gözlemler
İlçe merkezinde bulunan cami, bakımlı ve iyi durumdadır. İlçenin merkez camisi konumundadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.09.1991-949
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar