Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Poyralı Köy Camii

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Poyralı Köy Camii
Envanter No
39-07-526
Yapı Türü
Dini
Yapım Tarihi
1915-1917
Yaptıran
Sadullah Koloğlu
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı Son Dönem
Genel Tanım
Kırklareli-Vize karayolunun gidiş yönünün sağ alt tarafında Poyralı Köyünün merkezindedir. Eski okul binasının yan parselindedir. Poyralı köyünün yerleşim alanının dışında bugünkü yerinde Balkan Savaşları sonrasında okul binasıyla aynı dönemde yapılmıştır. Önce dergah olarak kullanılan yapı daha sonraları cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Minare camiye sonradan eklenmiştir. Cami taştan uzunlamasına dikdörtgen formda yapılmıştır. 1945 yılından itibaren caminin son cemaat yeri kapatılarak yeniden yapılandırılmıştır. Minarenin gövdesi kesme taştandır. Minare tek şerefelidir. Cephe duvarlarında sivri kemerli pencereler yer almaktadır. Kırma çatı ile örtülüdür. Kiremitleri değiştirilmiştir. Taban ve tavan kaplaması orijinaldir. Kadınlar mahfili, mihrabı ve minberi mevcuttur. Şadırvan Fikret Sarıoğlu tarafından yapılmış olup, yakın zamanda muhtarlık tarafından yerinden kaldırılmış ve yerine ek binalar yapılmıştır. Kapı ve pencere çerçeveleri yenilenmiştir. Yapıldığı yıllarda önünde dere bulunurken, günümüzde derenin yatağı değiştirilmiştir. Minareye çıkış dış taraftandır.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Poyralı Köyü
Belde
Mevki
Köyiçi
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
372
Yüzölçümü
1288
Nitelik
Kargir Köy Camisi Ve Avlusu
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Yığma-Betonarme
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Poyralı köyünün merkezinde, yol kenarında uzunlamasına dikdörtgen formda 1915-1917 yıllarında Arap Kaymakam Sadullah KOLOĞLU döneminde yaptırılmıştır. Cephe duvarlarında sivri kemerli pencereler yer almaktadır. Kırma çatı ile örtülüdür. Son cemaat yeri dikdörtgen olup, üç kemerli girişin cepheleri sonradan kapatılmıştır. Üst örtüsü yenilenmiştir. Cephenin alt bölümünde dar uzun dikdörtgen formda pencerelerle üst tarafında daha küçük minyatür sivri kemerli pencereler yer almaktadır. Taban ve tavan döşemesi ahşap olup, orjinaldir. Cami içerisinde sabit ısıtma aracı bulunmamaktadır. Minare caminin dışındadır. Kesme taştan yapılmıştır. Tek şerefelidir. Cami içerisinde kadınlar mahfili, minber ve mihrap mevcuttur. Cami günümüzde kullanılmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Cami
Bugünkü Kullanım
Cami
Önerilen Kullanım
Cami
Sahibi
Köy tüzel kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Poyralı köyü tüzel kişiliği
Yapılan Onarımlar
Son cemaat yeri 1945'ten sonra yenilenmiştir. Çatı kaplaması, üst örtü yenileme, kapı pencere değişikliği, boya-badana yapılmıştır.
Gözlemler
Kullanım görmesinden dolayı sürekli bakımı sağlanmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14.05.2009-2512
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar