Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kaynarca Kaya Kilisesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kaynarca Kaya Kilisesi
Envanter No
39-07-394
Yapı Türü
Dini
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Bizans ?
Genel Tanım
Beldenin güneybatısında bulunmaktadır. Doğal kaya kitlesinin içi oyularak şekillendirilmiş kilise yapısıdır.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Akarlar Mahallesi
Belde
Kaynarca Beldesi
Mevki
Akarlar Mahallesi
Sokak
Ada
168
Pafta
Parsel
22-23
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Kaya oyma
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
İç içe iki mekandan oluşmakta olan kilise doğuya bakan kaya bir yamaca oyularak oluşturulmuştur. Ön mekan kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı yaklaşık 4x10 m ebatlarında, üzeri tonoz şeklinde oyulmuştur. Kuzey kısmı daireseldir ve bu bölümde iki haç motifi bulunmaktadır. Batısında ise daha küçük bir oda daha bulunmaktadır. Bu iç oda yaklaşık 3x3 m ebatlarında üzeri çapraz tonoz şeklinde oyulmuştur. Ön bölümün güney tarafında, zeminde tahıl küpü şeklinde bir oyuk bulunmaktadır. Ayrıca duvarlarda çok sayıda irili ufaklı nişler oluşturulmuştur. Ana mekanın dışında, girişinin üzerinde, önünde saçak olabileceğini düşündüren ahşap hatıl boşlukları görülmüştür. Kilisenin 15 m kuzeyinde yine aynı kaya yamacına oyulmuş bir mekan daha bulunmaktadır. Yaklaşık 3x3 m ebatlarında, kare planlı, üstü konik bir şekilde baca gibi oyulmuş ve dışarı açılmaktadır. Mekanın bu şekli, ortasında ateş yakılarak yemek pişirilen bir yer olabileceği izlenimi vermektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Kilise
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Kilise
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Kaynarca Belediyesi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Belde merkezinde bulunan yapı, belde tarafından çevresi düzenlenmiş ve aydınlatılmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
28.9.1994/2025
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar