Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Hasan Bey Camii

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Hasan Bey Camii
Envanter No
39-08-487
Yapı Türü
Dini
Yapım Tarihi
1444
Yaptıran
Mir-i Ekber Hasan Bey
Yapan
Vakfiye
Var
Kitabe
Var
Mimari Çağı
Osmanlı
Genel Tanım
İlçe merkezinde yer alan cami kare planlı olup, üzeri iki kademe oluşturan çift kasnaklı kubbeyle örtülüdür. Yapı, taş ve tuğla malzeme kullanılarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Mahalle İçi
Sokak
Karakol Caddesi
Ada
185
Pafta
Parsel
9
Yüzölçümü
1874
Nitelik
Cami
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş-Tuğla
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Şerbetdar Hasan Bey Camii eski bir havra merkezi iken Gelibolu Mir-i Ekber Hasan Bey tarafından 14.yy'da camiye çevrilmiştir. Kare planlı, kübik gövdeli ve tek kubbeyle örtülü olan eser moloz, kabayonu ve düzgün kesme taş, tuğla ve devşirme malzeme ile inşa edilmiştir. Yer yer almaşık duvar örgüsünün de görüldüğü yapıda, özellikle kapı ve pencere söveleri ile giriş kemerinde mermer malzeme kullanılmıştır. Kemerlerde, kasnak ve kubbede, taş ve tuğla malzeme almaşık teknikte uygulanmıştır. İç mekanda kubbeye geçişlerde ve kubbe yüzeyinde renkli bitkisel ve yazı karakterli kalem işi süslemeler mevcuttur. Yapı, 1362'den önce Havra olarak kullanılırken 1362 ve sonrasında Dergah, Mescit, Cami olarak kullanılmıştır. Minare restorasyondan sonra eklenmiştir. Kayıtlara göre Hasan Bey'in Hayrabolu ve Vize'de birçok arazi ve binayı bu camiye vakfettiği anlaşılmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Cami
Bugünkü Kullanım
Cami
Önerilen Kullanım
Cami
Sahibi
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yapılan Onarımlar
Yapıda 2008 yılında ciddi bir onarım yapılmıştır. Kuzey yönünde yer alan ve tamamen yıkılmış olan minare bu onarımlar sırasında yeniden yapılmıştır.
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler
Yapıda yakın zamanda kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.09.1991-949
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar