Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Vize 180 Ada 1 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Vize 180 Ada 1 Parselde Konut
Envanter No
39-08-494
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Bodrum üzeri iki katlı konut yapısı.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Evren Mahallesi
Belde
Mevki
Esma Hanım Sokak
Sokak
Esma Hanım Sokak
Ada
180
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
413
Nitelik
Avlulu İki Katlı Ahşap Ev, Ahır ve Kömürlük
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 2
Malzeme
Taş, ahşap
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina, bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Güney cephesinde bulunan girişin üzerinde demir korkuluklu bir balkon bulunmaktadır. Bodrum kat duvarları moloztaş, zemin kat ve birinci kat duvarları ise ahşap karkas içi moloztaş dolguludur. Cepheler, bodrum katın görünen kısımlarında sıvalı, zemin kat ve birinci katta ahşap kaplıdır. Saçak altında profilli ahşap bir silme bulunur. Pencereleri ahşap, giyotin, çatısı kırma, alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Batı, kuzey ve doğu cephelerinde çimentolu harç ile sıva ve tamiratlar yapılmıştır. Batı tarafına bir bölüm eklenmiştir. Bazı pencereler pvc doğrama ile değiştirilmiştir.
Koruma Bölge Kurulunca onaylı Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 Yılı Uygulama Yardımı ile onarımlar yapılmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmakta olan bina taşıyıcı ve malzeme olarak yıpranmış kötü durumdadır. Cephelerde uygun olmayan malzeme ile tamiratlar ve ekler bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
15.02.2001-6677
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar