Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Halime Irk Evi (Eski Antrepo Binası)

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Halime Irk Evi (Eski Antrepo Binası)
Envanter No
39-08-185
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Cadde üzerinde bulunan bina zemin katı işyeri üst katı konut olarak yapılmıştır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Cumhuriyet Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Cumhuriyet Mahallesi
Sokak
2 Nolu Sokak
Ada
219
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
275
Nitelik
Avlulu Kargir Ev Ve Kerpiç Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Tuğla, ahşap
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Kare planlı olan binanın güney cephesi ana caddeye bakmakta, batı ve doğu cephelerinde de sokaklar bulunmaktadır. Kuzey cephesi sağır bitişiktir. Güney cephesinde 3 ayrı yerden, batı ve doğu cephelerde ise birer girişi bulunmaktadır. Duvarları zemin kat ve birinci katta tamamen tuğla yığmadır. Cepheler sıvalı, duvar köşeleri, pencere ve kapı kenarları tuğla çıkıntılı ve sövelidir. Kat arasında ve saçak altında profilli sıva işi silmeler bulunmaktadır. Pencere ve kapı üstler kemerlidir. Çatısı kırma alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut, işyeri
Bugünkü Kullanım
Konut, işyeri
Önerilen Kullanım
Konut, işyeri
Sahibi
Halime Irk
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Pencere doğramaları birinci katta pvc ile değiştirilmiştir.
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler
Zemin katta bir köşesi bakkal diğer tarafı restoran, birinci katı da konut olarak kullanılan bina taşıyıcı ve malzeme olarak iyi durumdadır. Özgün görünümü korunmuştur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.5.1988-36
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar