Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Mercan Baba Dolmeni

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Mercan Baba Dolmeni
Envanter No
39-04-014
Yapı Türü
Dolmen
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
M.Ö.1200-800
Genel Tanım
Dolmen kelimesi Keltçe olup, “Tolmen” taş masa anlamına gelmektedir. Dolmenler arkeoloji literatüründe megalitik anıtlar olarak geçmektedir. Dolmenlerin büyük çoğunluğu, dört ya da daha fazla kaya levhadan yapılmış, bu levhalardan daha büyük bir kaya levha ile de üstleri kapatılmış basit dikdörtgen kutulardır. Hepsinin üstü yapıldıkları dönemde toprak tümülüslerle kapatılmıştır. Doğu Trakya dolmenlerinin Son Tunç Çağı bitimi ile İlk Demir Çağı başlarına tarihlendiği, ancak bunlardan bazılarının kullanımının M.Ö.VIII-VII. yüzyıllara kadar sürdüğü şeklindedir. Plan özellikleri bakımından Doğu Trakya dolmenleri tek odalı ve iki odalı olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Her iki grubun da önünde dromos şeklinde bir giriş bölümü bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Kofçaz
Mahalle Köy
Topçular Köyü
Belde
Mevki
Mercan Baba
Sokak
Ada
101
Pafta
Parsel
655
Yüzölçümü
7299,65
Nitelik
Dolmen, Türbe Ve Arsası
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Köyün 2,6 km güneybatısında bulunan dolmenin çevresinde daha geç dönemlere ait mezarlar yer almaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Dolmen
Bugünkü Kullanım
Dolmen
Önerilen Kullanım
Dolmen
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Topçular Köy Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Erken Demir Çağı M.Ö.1200-800 yıllarında kullanılan Dolmen (Kapaklı Kaya) örneklerinin günümüze en az hasarla ulaşabilmiş örneklerinden biridir. Dolmen odasının güney cephesini oluşturan blok taş kırılmış olması nedeniyle cephede boşluk oluşmuştur. Mezarı sınırlayan taşların üzeri büyük bir blok taş ile kapatılmıştır.Doğu cephesinde bir pencere (ruh deliği) bulunmaktadır. Yakınında sıkça ziyaret edilen Mercan Baba Türbesi bulunmaktadır. Bu sayede tahribata karşı nispeten korunaklı durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.01.2001-6554
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar