Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Veli Ön Evi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Veli Ön Evi
Envanter No
39-08-187
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Cumhuriyet Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Cumhuriyet Mahallesi
Sokak
Asya Sokak
Ada
220
Pafta
Parsel
4
Yüzölçümü
123
Nitelik
İki Katlı Altı Dükkan Üstü Ev Olan Kargir Bina
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina, zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Kuzey cephesi bitişik diğer üç cephesinden sokaklar bulunmaktadır. Batı cephesinde bir, doğu cephesinde sokağa açılan iki kapısı bulunmaktadır. Güney ve doğu cephelerinde ahşap eliböğründelere oturan çıkmalar bulunmaktadır. Cepheleri günümüzde sıvalı olduğu için özgün cephe ve taşıyıcı özellikleri anlaşılamamaktadır. Çatısı kırma alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Veli Ön
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Cepheleri çimentolu harç ile sıvanmış, pencere doğramaları pvc ile değiştirilmiş, avlusuna mekanlar ilave edilmiştir.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmakta olan yapı, dış cephe ve taşıyıcıları değiştirilmiş ve onarımlar yapılarak özgün görünümünü kaybetmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.5.1988-36
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar