Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Rıza Altıntan Evi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Rıza Altıntan Evi
Envanter No
39-08-188
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Cumhuriyet Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Cumhuriyet Mahallesi
Sokak
Asya Sokak
Ada
215
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
231
Nitelik
Avlulu İki Katlı Ahşap Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat, birinci kat ve bodrum kattan oluşmaktadır. Girişi sokağa bakan kuzey cephesindendir. Giriş cephesinin ortasında üzeri ahşap kemerli taş basamaklarla çıkılan niş şeklindedir. Doğu cephesinde bodruma giriş bulunmaktadır. Kuzey ve doğu cephelerinde ahşap eliböğründelere oturan birer cumba bulunmaktadır. Bodrum kat duvarları moloz taş, zemin kat ve birinci kat duvarları ahşap hatıllı tuğla duvardır. Özgün cephe kaplamaları yok olmuştur. Saçak altında ahşap profilli koltukaltı silmesi bulunmaktadır. Çatısı kırma alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Rıza Altıntan
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Cephelerinde çimento harçlı sıvalar yapılmış, pencere doğramaları pvc ile değiştirilmiş, ahşap silmelerin üzeri teneke kaplanmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmakta olan binanın cephelerinde uygun olmayan müdahaleler yapılmış, doğramaları değiştirilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.5.1988-36
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar