Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Eski PTT Binası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Eski PTT Binası
Envanter No
39-08-191
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Denize bakan yamaçta yapılmış üç katlı eski ptt binası
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Cumhuriyet Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Cumhuriyet Mahallesi
Sokak
Yıldız Sokak
Ada
200
Pafta
Parsel
10
Yüzölçümü
190
Nitelik
Ahşap Bina
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina meyilli bir zemine oturmaktadır. Girişi arsanın üst kotu olan kuzey tarafındandır. Zemin kat ve yarı bodrum olmak üzere iki katlıdır. Güney cephesinden tüm katlar meyilden dolayı ışık alabilmektedir. Batı cephesinde bodrum kattan avluya bir çıkış bulunmaktadır. Bodrum kat duvarları moloz taş, zemin kat ise ahşap karkası üzeri ahşap yalıbaskı kaplamalıdır. Pencere doğramaları ahşap giyotin, çatısı kırma alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Ptt binası
Bugünkü Kullanım
Sergi salonu, misafirhane
Önerilen Kullanım
Sergi salonu, misafirhane
Sahibi
Ptt
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
İl Özel İdaresince restorasyonu tamamlanmıştır.
Gözlemler
Aslına uygun olarak restore edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.5.1988-36
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar