Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy İlknur KAYAR Evi 202 ada 3 parsel

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy İlknur KAYAR Evi 202 ada 3 parsel
Envanter No
39-08-192
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kömürlük Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Cumhuriyet Mahallesi
Sokak
Cumhuriyet Caddesi
Ada
202
Pafta
Parsel
3
Yüzölçümü
159
Nitelik
İki Katlı Kerpiç Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 2
Malzeme
Taş, ahşap
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat birinci kat ve yarım bodrumdan oluşmaktadır. Girişi sokağa bakan güney cephesinin ortasındandır. Giriş kapısının üzeri kemerlidir. Güney cephesi boyunca ahşap eliböğründelere oturan çıkması bulunmaktadır. Zemin kat duvarları ve batı tarafındaki yangın duvarı moloz taş ahşap hatıllıdır, birinci kat ise ahşap karkastır. Cepheleri zemin kat ve birinci katta ahşap kaplıdır. Özgün olan pencereleri ahşap giyotin, önünde demir parmaklıklı, giriş kapısı ahşap kabaralıdır. Saçak altında profilli ahşap koltuk altı silesi bulunmaktadır. Çatısı kırma, alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
FENA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
İlknur KAYAR
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Sokağa bakan güney cephesinin sol kısmı teneke ile kaplanmış, pencere doğramaları pvc ile değiştirilmiştir.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmakta olan konut taşıyıcı ve malzeme olarak yıpranmış durumdadır. Cephelerinde değişmeler ve özgün olmayan müdahaleler olmuştur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.5.1988-36
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
11/09/1991 tarih ve 949 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar