Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Ali Çınar Evi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Ali Çınar Evi
Envanter No
39-08-196
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Cumhuriyet Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Cumhuriyet Mahallesi
Sokak
Cumhuriyet Caddesi
Ada
203
Pafta
Parsel
3
Yüzölçümü
168
Nitelik
2 Katlı Ahşap Ev Ve Ahşap Ahır
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Girişi doğu cephesinden avludandır, kuzey cephesi yola bakmaktadır. Kuzey ve doğu cephesinde ahşap eliböğründelere oturan çıkmalar bulunmaktadır. Zemin kat sıvalı yığma, üst kat muhtemelen ahşap karkas üzeri teneke kaplıdır. Çatısı kırma, alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Ali Çınar
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Cepheleri teneke ile kaplanmış, özgün doğramaları yeni ahşap doğramalar ile değiştirilmiş, çimentolu harç ile sıva ve onarımlar yapılmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmakta olan binanın cephelerinde uygun olmayan müdahaleler yapılmış, doğramaları değiştirilmiş, bitişiğine mekanlar ilave edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.5.1988-36
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar