Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Ayşe Taş Evi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Ayşe Taş Evi
Envanter No
39-08-198
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Tek katlı konut
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Cumhuriyet Mahallesi
Sokak
9 Nolu Sokak
Ada
238
Pafta
Parsel
19
Yüzölçümü
831
Nitelik
Avlulu Ahşap Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 1
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yarım bodrum ve zemin kattan oluşmaktadır. Girişi doğu cephesindendir. Zemin kata 7 basamak ile çıkılmaktadır. Bodrum kat moloz taş örgülü, zemin kat ise ahşap karkas arası tuğla dolgulu, cepheler ahşap kaplıdır. Pencere doğramaları ahşap giyotindir. Saçağı profilli ahşap kaplı silme şeklinde, çatısı kırma alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Ayşe Taş
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Doğu cephesinin sağ tarafı kısmen teneke kaplanmıştır. Cephelerde çimentolu harç ile onarımlar yapılmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmakta olan bina taşıyıcı ve malzeme olarak kötü durumda olmasına rağmen çok değişikliğe uğramamıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
12.11.1998-4982
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar